จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือวิจัยทดสอบผงสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรที่มีเห็ดกระถินพิมานเป็นองค์ประกอบ เพื่อยืนยันผลทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง เซลล์มะเร็ง

ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท เฮิร์บ ฟอร์ ยู จำกัด จัดพิธีลงนามสัญญาดำเนินการวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อทดสอบผงสมุนไพร และสารสกัดสมุนไพรที่มีเห็ดกระถินพิมานเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยมีเป้าหมายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ และการหากลไกฆ่าเซลล์มะเร็งของผงสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรที่มีเห็ดกระถินพิมานเป็นองค์ประกอบ เพื่อให้สามารถยืนยันผลได้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา

รศ.ดร.สีหนาท ประสงค์สุข หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มีคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยเห็ดกระถินพิมานและสารสกัดสมุนไพรทั้งนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทราบข่าวการนำผงสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรที่มีเห็ดกระถินพิมานมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง จึงเห็นความสำคัญที่จะได้นำมาศึกษาวิจัย โดยทางภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งผลการศึกษาในเบื้องต้น มีแนวโน้มไปในทางที่ดีจึงได้มีการทำสัญญาว่าจ้างการวิจัยในวันนี้

ส่วนการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ฟากฝั่งนักวิจัย “รศ.ดร.สีหนาท ประสงค์สุข หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” บอกว่า สถาบันพร้อมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการ ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อวิจัย พัฒนาต่อยอด เพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยเห็ดกระถินพิมาน และสารสกัดสมุนไพรทั้งนี้ คณะพฤกษศาสตร์เริ่มต้นทดสอบผลิตภัณฑ์สารสกัดและผงสมุนไพรจากเห็ดกระถินพิมาน มาแล้ว 1 ปี กับผลที่ได้นั้น มีแนวโน้มที่ดี ผลที่ออกมาในเชิงบวก ตามที่ “รศ.ดร.สีหนาท” เกริ่นไปนั้น ถูกขยายความเพิ่มเติมจาก ผู้วิจัยและพัฒนา “รศ.ดร.ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต” อาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ตลอด 1 ปีที่ได้ศึกษา วิจัยนั้น สารสกัดที่ได้ นำมาทดลอง และทดสอบแล้วได้ผลและแนวโน้มที่ดี “ผลที่ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนั้น ทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยยังตอบชัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ จนกว่าจะได้ทดลองและวิจัยจนแล้วเสร็จกระบวนการ ซึ่งกระบวนการวิจัยตอนนี้คาดว่าจะใช้เวลาอีก 2 ปี อย่างที่ทราบกันในเบื้องต้นว่าเห็ดกระถินพิมานมีสรรพคุณช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ แต่สิ่งที่จะทำต่อไปในงานวิจัย คือ การทดสอบทดลอง ควบคู่กับตำรับยาสมุนไพรอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ” รศ.ดร.ปฐมวดี กล่าว

ด้านนางนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่าถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาดำเนินการวิจัยและทดสอบด้วยเครื่องมือที่เป็นวิทยาศาสตร์ และขอขอบคุณคณาจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ไปสู่กระบวนการทดสอบ วิจัย ตามหลักวิชาการสากล และนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เห็นถึงคุณค่า และคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยได้อย่างแท้จริง

o8d98105ed77105ee5f3c8fb883678a65_62330140_210827_9

ทั้งนี้บริษัทพร้อมจะให้การสนับสนุนการดำเนินการวิจัยเรื่องการวิจัยเพื่อทดสอบผงสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรที่มีเห็ดกระถินพิมานเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งอย่างต่อเนื่องต่อไปจนจบครบถ้วนในกระบวนการวิจัยทั้งระบบ

ประมวลภาพข่าว

งานวิจัย “เกี่ยวกับยาแคปซูลสมุนไพรตรา MHERBS”

VIDEO

งานวิจัย “เกี่ยวกับยาแคปซูลสมุนไพรตรา MHERBS”